Gwaran­towane szy­bkie wspar­cie odbior­ców naszych rozwiązań i sprawne zarządzanie zmi­aną są dla nas równie ważne, jak każde wdroże­nie nowego systemu.

TeamViewerKliknij tutaj, aby pobrać pro­gram TeamViewer Quick­Sup­port.
(skon­tak­tuj się wcześniej z naszym dzi­ałem wsparcia)

JiraKliknij tutaj, aby sko­rzys­tać z naszego sys­temu wspar­cia.
(dostęp tylko dla zare­je­strowanych użytkowników)

IE8+, FF3+
Copyright © 2021 ABstudio